Jak przebiega pogrzeb ?

Pogrzeb jest uroczystością, na którą nikt nie czeka i nie uczestniczy się w nich z przyjemnością. Są to uroczystości smutne, którym zawsze towarzyszy ból i cierpienie. Ma to związek z tym, że pogrzeby zawsze organizuje się wtedy, kiedy umierają ludzie. Organizacją pogrzebu zawsze zajmują się ich bliscy i wybrany wcześniej zakład pogrzebowy Warszawa. Pogrzeby zawsze odbywają się podobnie. Zaczynają się mszą i kończą ceremonią na cmentarzu, której finałem jest złożenie ciała do grobu. Nie ma wtedy znaczenia, czy ciało zmarłego jest w trumnie, czy chowa się je w urnie. Procedury są takie same.

W organizacji pogrzebu zawsze uwzględnia się obecność księdza, bliskich zmarłego i osób, które na taką uroczystość deleguje zakład pogrzebowy Warszawa. Osoby z ramienia takiej firmy są pomocne w jego przebiegu. To oni odpowiadają za dowiezienie nieboszczyka do kaplicy, gdzie odbędzie się msza. Kiedyś taki transport odbywał się z domu zmarłego. Teraz często zmarli przechowywani są do dnia pogrzebu w kaplicach cmentarnych lub tych, które funkcjonują przy zakładach pogrzebowych. Wiele z nich posiada odpowiednie chłodnie. I stąd teraz najczęściej zmarli są przewożeni do kaplicy. Tam odbywa się msza, która ma przebieg podobny do tradycyjnej mszy. Z wyłączeniem pewnych elementów, które mają miejsce tylko podczas mszy pogrzebowych. W naszej tradycji nie zdarza się, by uczestnicy pogrzebu w kościele lub na cmentarzu wygłaszali mowy pogrzebowe. Jeśli nawet takie się zdarzają, to bardzo rzadko. Z kościoła uczestnicy pogrzebu udają się na cmentarz, gdzie ciało zmarłego ma być pochowane. Najczęściej kaplica znajduje się w niedalekiej odległości od cmentarza i wtedy pogrzeb idzie na niego pieszo. Jeśli cmentarz znajduje się daleko, to jego uczestnicy dojeżdżają na cmentarz samochodami. Ciało zmarłego transportowane jest przez specjalny samochód, który udostępnia zakład pogrzebowy Warszawa. Pracownicy zakładu, po skończonych obrzędach, chowają ciało zmarłego do grobu i w zasadzie na tym pogrzeb się kończy.

Tekst napisany dzięki: Lethe – Zakład pogrzebowy Warszawa

 

Dobry zakład pogrzebowy

Nawet jeśli ciało nieboszczyka przechowywane jest w korzystnych warunkach, to przyjęło się, żeby uroczystości pogrzebowe odbywały się jak najszybciej. Dlatego, kiedy wybiera się zakład pogrzebowy Warszawa, to najczęściej wybiera się taki, który znajduje się w najbliższej okolicy. W przypadku małych miejscowości wybór w tej kwestii nie jest z resztą zbyt szeroki. Inaczej nieco wygląda sytuacja w miastach, ale nawet tam żałobnicy nie jeżdżą do każdego z nich, by porównać ceny czy modele trumien. Nie ma na to ani czasu, ani chęci.

W dobrym zakładzie pogrzebowym zazwyczaj można załatwić wszystko podczas jednej wizyty. Wtedy kupuje się trumnę lub urnę. Decyduje się o tym, w co ma być ubrany nieboszczyk. Niekiedy ubranie dla zmarłego kupuje się osobno, a niekiedy zamawia się je w zakładzie pogrzebowym. O ile oczywiście zakład pogrzebowy Warszawa ubrania takie ma w swojej ofercie. Jeśli tak jest, to często nawet pracownikom zakładu zleca się przygotowanie ciała zmarłego do pogrzebu. Osoby bliskie nie zawsze są w stanie takich czynności dokonać. W zakładzie pogrzebowym decyduje się też o tym, jakie kwiaty zostaną przygotowane na pożegnanie zmarłego. Najczęściej bowiem jest tak, że zakłady pogrzebowe posiadają własne kwiaciarnie. Tak jest po prostu praktyczniej dla ich klientów, a zakład pogrzebowy Warszawa ma więcej okazji do zaoferowania swoich usług. W ramach obsługi pogrzebowej zakład pogrzebowy zapewnia też odpowiednio przystosowany samochód. Tym ciało zmarłego jest przewożone do kaplicy, a później na cmentarz. Osoby z zakładu pogrzebowego zajmują się też wszystkimi czynnościami, jakie związane są z pochowaniem ciała. To oni spuszczają trumnę do grobu i oni zasypują ją, tak, jak się to robi. Nie zawsze moment zasypywania odbywa się w obecności bliskich. Czasem czynności takie wykonuje się wtedy, kiedy żałobnicy opuszczą już cmentarz.